เป็นไม้ประดับล้มลุก ดอกสีขาวส่งกลิ่นหอม ดอกใหญ่เป็นช่อสวยงาม