ไม้พุ่มเตี้ย ดอกสวยมีกลิ่นหอมดอกจะมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเมื่อเวลาผ่านไป จะมีกลิ่นหอมตอนกลางคืน ชอบแดดออกดอกตลอดทั้งปี ปลูกง่าย