Category: ไม้พุ่มให้ร่มเงา

เหลืองปรีดียาธร

ต้นไม้ยืนต้นให้ร่มเงา และความสวยงาม ขนาดเล็กสูง 3-8เมตร ผลัดใบ ดอกสีเหลืองช่อใหญ่มากสวยดกบานทั่วทั้งต้น สวยเด่นแต่ไกลดอกร่วงบนพื้นก็สีสวยไปอีกแบบ ปลูกง่ายไม่ชอบน้ำ

ชงโค

ชงโคไม้พุ่มให้ร่มเงา ใบคล้ายผีเสื้อ หรือรูปหัวใจเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบขนาดกลาง สูงประมาณ 15 เมตร ดอกสวยงามคงทนมีหลายสี สีชมพู สีบานเย็น หรือม่วงแดง และสีขาว มีกลิ่นหอม ออกดอกตลอดทั้งปี เป็นไม้มงคลเมื่อปลุกจะทำให้ผู้อาศัย พบกับความดีงามและอดทน