ไม้ประดับเป็นพุ่มสีสันสดใสมีหลาย อาทิ แดง เหลือง ชมพู ส้มออกดอกดกสวยงาม แพ่กิ่งก้านเป็นวงกว้าง สูงราว 12 – 18 เมตร จะออกดอกและทิ้งใบช่วงหน้าร้อน ชอบแดดจัดปลูกง่ายทนแล้ง ไม่ตายง่าย