ต้นไม้ประดับแบบพุ่มใช้ปลูกตกแต่งกิ่งทำรั้ว หรือประดับสวนก็สวย ใบสีเขียว ถึงเขียวอ่อน มีดอกเป็นช่อสีม่วงฟ้าสวย และผลสีส้มเหลืองสวยเช่นกันแต่มีพิษห้ามกิน ปลูกง่าย